Skoči na glavno vsebino

Svet staršev

Pristojnosti

Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v svet zavoda (66. čl. ZOFVI).

Sestava

Vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu. V šolskem letu 2022/2023 so to:

 • Iris Kračun (1.a) 
 • Andreja Kovačić (1.b) 
 • Sandra Marguč (2.a) 
 • Marija-Mojca Pirh (2.b) 
 • Almina Rahmanović (3.a) 
 • Elvis Cvikl (3.b) 
 • Goran Jurak (4.a) 
 • Goran Gajić (4.b) 
 • Draženko Railić (5.a) 
 • Alenka Kožar (5.b)  
 • Valentina Franca (5.c) 
 • Dejan Radić (6.a) 
 • Dijana Karić (6.b) 
 • Vanda Podgrajšek (7.a) 
 • Danijela Ilić (7.b) 
 • Mateja Žvižej (8.a) 
 • Robi Jakob (8.b) 
 • Tomaž Vodenik (9.a) 
 • Doroteja Štruc (9.b) 
Dostopnost