Skoči na glavno vsebino

Šolski okoliš in prometna varnost

 

Šolski okoliš IV. OŠ Celje

Severna meja se prične v križišču Ulice mesta Grevenbroich z Ulico heroja Rojška in poteka po levem bregu Koprivnice do Ceste na Ostrožno. Na zahodu poteka meja navzdol po Cesti na Ostrožno in se v križišču nadaljuje po Dečkovi cesti vse do križišča z Ulico mesta Grevenbroich (vzhodna meja okoliša).

Skupni šolski okoliš se lahko določi na presečišču šolskih okolišev dveh sosednjih samostojnih oziroma matičnih šol. Lahko se določi, če ustanovitelj na podlagi demografskih podatkov o številu šoloobveznih otrok v šolskem okolišu oziroma podatkov o številu vpisanih učencev ugotovi, da dve sosednji šoli lahko izvedeta program osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni oziroma enakomerno izkoristita svojo zmogljivost le, če drugače razporedita otroke s skupnega šolskega okoliša. Skupni šolski okoliš IV. OŠ Celje in OŠ Frana Roša zajema: Ulico bratov Vošnjakov, Kraigherjevo, Smrekarjevo 1, Škapinovo 1 – 6 in Novi trg.

Dostopnost