Skoči na glavno vsebino

Dopolnilni in dodatni pouk 2023/2024

Dodatni pouk

  • 0,5 ure tedensko na oddelek,
  • namenjen učencem, ki želijo razširiti in poglobiti znanje pri posameznih predmetih,
  • priprava na tekmovanja, …

Dopolnilni pouk

  • 0,5 ure tedensko na oddelek,
  • dopolnilna razlaga snovi učencem, ki le-to potrebujejo ali želijo,
  • individualna oblika dela, …
Dostopnost