Skoči na glavno vsebino

Cenik in subvencioniranje

Cenik šolske prehrane

  • zajtrk 0,61 EUR
  • malica 0,90 EUR
  • kosilo 1. – 5. R. 2,35 EUR
  • kosilo 6. – 9. R. 2,60 EUR

Subvencioniranje prehrane

Staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije za malice in kosila. Šola upošteva uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno zniža višino položnice za malico in kosilo.

Pravico do prehrane učenec pridobi na podlagi prijave na šolsko prehrano na predpisanem obrazcu, starši in šola pa sklenejo pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane. Odjavljeni obroki se obračunajo, če je odjava pravočasna (najkasneje do 8. ure zjutraj).

Subvencija za malico

Do polne subvencije za malico oziroma do brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 563,60 €.

Subvencija za kosilo

Do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 382,82 €.

 

Dostopnost