Skoči na glavno vsebino

Karierno svetovanje – vpis v srednjo šolo

STANJE PRIJAVLJENIH NOVINCEV ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

Drage devetošolke, dragi devetošolci,

obveščam vas, da bo stanje prijavljenih novincev za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/2023 objavljeno na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in se bo dnevno posodabljalo. Tako boste lahko spremljali številsko stanje prijavljenih na posameznem programu posamezne srednje šole.

PRENOS PRIJAV

Do 25. 4. 2022 lahko devetošolci prenašate prijave na druge programe. Postopek prenosa prijav je poenoten in poteka na daljavo.

  • Izpolnite obrazec za prenos, ki ga najdete na spletni strani MIZŠ ali pa na spletnih straneh vsake srednje šole, kamor ste posredovali svojo prijavo za vpis.
  • Obrazec skenirajte in ga pošljite na elektronski naslov svetovalne delavke srednje šole – seznam le teh je tudi na spletni strani MIZŠ.
  • Vašo prijavnico bodo svetovalne delavke srednjih šol poslale na želeno šolo.

MOREBITNA OMEJITEV VPISA

Srednja šola, na kateri je bistveno več prijav, kot je bilo razpisanih mest, v soglasju z ministrom za izobraževanje sprejme sklep o omejitvi vpisa. Seznam šol z omejenim vpisom na svojih spletnih straneh objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na šolah z omejitvijo vpisa prijavljene kandidate izberejo na podlagi točk, ki jih z učnim uspehom pridobijo v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole, pri čemer upoštevamo zaključne ocene obveznih predmetov zadnje triade.

Po koncu prenosnega roka bodo Sveti šol na seji obravnavali vpis na njihove programe  in s svojimi sklepi seznanili MIZŠ, ki bo posredoval soglasje k sklepom o morebitni omejitvi vpisa najkasneje do 23. 5. 2022. Vse prijavljene kandidate bodo srednje šole o odločitvi MIZŠ in o vseh aktivnostih, povezanih z vpisom v prvi letnik, pisno obvestili najkasneje do 27. 5. 2022.

Kandidati, ki se prijavijo na šolo oziroma v program brez omejitve vpisa, se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja ob predložitvi izvirnikov spričeval tudi vpišejo. Kandidati, ki pa se prijavijo na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, sodelujejo v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov.

Devetošolkam in devetošolcem želim uspešen zaključek osnovnošolskega izobraževanja.

Ivanka Federnsberg-Turinek

Dostopnost