IV. osnovna šola Celje


 
 

Biti moraš srečen, da lahko nekoga osrečiš.
Nekoga je treba osrečiti, da bi ostal srečen.

 

Šolski sklad

 

Namen sklada je financiranje dejavnosti posameznikov ali skupine, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Omogoča na pregleden in organiziran način pridobivati dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti skupine ali razreda.

Namen sklada je tudi dobrodelnost, pripravljenost in zavzemanje za enakost med vsemi udeleženci učnega in vzgojnega procesa.

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz:

 • prostovoljnih prispevkov staršev, občanov in zaposlenih v zavodu,
 • donacij,
 • sponzorstva,
 • zapuščin,
 • iz drugih virov, ki so lahko:
  • prispevki drugih domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb,
  • prihodki od zbiralnih akcij učencev, ki so organizirane v imenu sklada,
  • in drugih.

Sklad zbira finančna sredstva na podračunu zavoda, odprtem pri Upravi za javne prihodke Žalec, namensko za šolski sklad, na katerega se nakazujejo pridobljena sredstva.

Vsak vaš prispevek, še tako neznaten, ki bo prispel na transakcijski račun sklada št.: 012116030646584, sklic 000-04, bo zelo dobrodošel in bo porabljen, kot načrtujemo v Programu dela šolskega sklada.

 

 
 

Matična številka: 5082633000 Identifikacijska številka za DDV: SI82175420 Podračun: 0121 1603 0646 584 pri UJP IBAN: SI56 0121 1603 0646 584 BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X