IV. osnovna šola Celje


 
 

Biti moraš srečen, da lahko nekoga osrečiš.
Nekoga je treba osrečiti, da bi ostal srečen.

 

Šolski sklad

 

Namen sklada je financiranje dejavnosti posameznikov ali skupine, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Omogoča na pregleden in organiziran način pridobivati dodatna finančna sredstva za nadstandardne dejavnosti skupine ali razreda.

Namen sklada je tudi dobrodelnost, pripravljenost in zavzemanje za enakost med vsemi udeleženci učnega in vzgojnega procesa.

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz:

 • prostovoljnih prispevkov staršev, občanov in zaposlenih v zavodu,
 • donacij,
 • sponzorstva,
 • zapuščin,
 • iz drugih virov, ki so lahko:
  • prispevki drugih domačih in tujih fizičnih ter pravnih oseb,
  • prihodki od zbiralnih akcij učencev, ki so organizirane v imenu sklada,
  • in drugih.

Sklad zbira finančna sredstva na podračunu zavoda, odprtem pri Upravi za javne prihodke Žalec, namensko za šolski sklad, na katerega se nakazujejo pridobljena sredstva.

Vsak vaš prispevek, še tako neznaten, ki bo prispel na transakcijski račun sklada št.: 012116030646584, sklic 000-04, bo zelo dobrodošel in bo porabljen, kot načrtujemo v Programu dela šolskega sklada za šolsko leto 2015/2016.


ZBRANI PROSTOVOLJNI PRISPEVKI

V četrtek, 15. 6. 2016, smo na IV. osnovni šoli Celje izvedli prireditev ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta. Pred in po prireditvi smo zbirali prostovoljne prispevke, ki smo jih namenili šolskemu skladu.

Zbrali smo 53,58 €. Hvala za vsak vaš dar!

Milica Ovtar


 

PROGRAM DELA ŠOLSKEGA SKLADA ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

PROGRAM ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV

AKTIVNOSTI

KDO

KDAJ

 

Položnice z dopisom za starše.

 

tajništvo

 

marec 2017

 

Iskanje sponzorjev in donatorjev.

 • Rotary klub Celje - Barbara Celjska
 • AC Glavan d. o. o.
 • JAGER

 

Vsi člani UO šolskega sklada s pomočjo gospe ravnateljice.

 

januar 2017

 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV

 • Kulturni program
 • Pobiranje prostovoljnih prispevkov

.

 

Mateja Žvižej
Mateja Urankar
Ljubica Đaković
Mojca Đaković
Milica Ovtar
in novoizvoljeni odbor

 

 

junij 2017

 

Spremljanje stanja sredstev na računu.

 

 

april 2017

 

Predstavitev delovanja sklada na spletni strani šole.

 

Gregor Ivšek

 

november 2016

 

Zbiranje uporabnega materiala za skupno porabo (papir, barvice, slikanice, pobarvanke,…).

 

vsi

 

vse leto

 

Zbiranje odpadnega papirja in tonerjev

Razredniki
Branka Gal
Nataša Lemež

 

vse leto

 

PROGRAM ZA PORABO SREDSTEV

 

AKTIVNOSTI

KDO

KDAJ

 

Določen delež sredstev  se nameni za plačilo dejavnosti, ki so namenjene nadarjenim učencem (tematske ekskurzije, tekmovanja, delavnice in prireditve, kjer ti učenci zastopajo šolo).

 • Knjižni sejem Ljubljana (290 EUR)
 • Celovec   (1500 EUR)
 • Obisk muzeja neandertalca v  Krapini
 • Trubarjevina – obisk rojstnega kraja Trubarja in razstave Nikola Tesla (85,50 EUR)
 • Zrenjanin (800 EUR)
 • Prireditev TRDNO STOJ, SPREGOVORI (385,44 EUR)
 • Prevozi – športni dan planinski pohodi (1030 EUR)

 

 

 

 

Razredniki in učitelji ter šolska svetovalna služba

 

 

 

 

24. november 2016
maj, 2016

23. maj 2017

19. oktober 2016

september, 2016

september 2016

april, 2017

 

Določen delež sredstev se nameni socialno šibkim učencem za plačilo šole v naravi, ekskurzij, prireditev in drugih dejavnosti.

 

šolska svetovalna služba

 

vse leto

 

Določen delež sredstev se nameni za plačilo šolske prehrane.

 

šolska svetovalna služba

 

vse leto

 

Nagrada najboljšemu oddelku pri zbiranju papirja.

razrednik

 

junij, 2017

 

Milica Ovtar, predsednica upravnega odbora šolskega sklada na IV. osnovni šoli Celje

 


 

 

 
 

Matična številka: 5082633000 Identifikacijska številka za DDV: SI82175420 Podračun: 0121 1603 0646 584 pri UJP IBAN: SI56 0121 1603 0646 584 BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X