Vizitka šole
 

50 let šole

1962 - 2012

 
 
 

ŠOLA V ČASU IN PROSTOR

ŠOLA V ŠTEVILKAH

 

1962

 

2012

Število učencev na IV.
osnovni šoli Celje

 

1044

408

Učni uspeh

 

91,5 %

98,1%

Tedensko število ur
pouka v 1., 3., 5. in 8.
razredu osnovne šole

 

22, 24, 29, 32

 

22, 22, 26, 32

 

Število dodatnih dejavnosti izven rednega pouka na enega učenca

0,8 dejavnosti / učenca

1,8 dejavnosti / učenca

Delež zaposlenih v
izobraževanju
v MO Celje

 

4,8 %

6,1 %

Življenjska doba 
ženske populacije

 

72 let

82 let

Življenjska doba
moške populacije

 

67 let

76 let

Igra

Skrivalnice, zbiranje prtič- kov in razglednic, žoganje, kotalkanje, izdelovanje frač, sestavljanje Lego kock.

 

PC, PC, PC, PC, PC in PC.

Najpogostejša tri imena po spolu v Sloveniji

 

Janez, Jože, Franc in
Marija, Irena, Mojca

 

 

Luka, Jan, Nejc in
Nika, Eva, Sara