Vizitka šole
 

IV. osnovna šola Celje

Od leta 1962 do danes...

 
 
ŠOLSKA KRONIKA | STATISTIKA | GALERIJA | ZBORNIK
 

ŠOLA V ČASU IN PROSTOR

ŠOLA V ČASU IN PROSTORU ŠOLA V ČASU IN PROSTORU

1962
5. septembra se v novi šoli prične pouk.
V Celju so bili ustanovljeni Zavod za spomeniško varstvo, Hortikulturno društvo, Šolski center Borisa Kidriča ter Cestno podjetje Celje.

1963
Zaradi hudega mraza se za štiri dni podaljšajo februarske zimske počitnice.
Začeli so graditi umetno drsališče v celjskem parku in odprli samopostrežno restavracijo v Gaberjah.

1964
Pionirski odred se poimenuje po narodnem heroju Ivanu Kovačiču Efenki.
Šola dobi hišno številko "Dečkova cesta 60".
Porušijo evangeličansko cerkev na Otoku, ki je stala na mestu današnjega otroškega igrišča pri vrtcu zraven I. gimnazije v Celju.

1965
Centralni šoli je priključena podružnična šola Šmartno v Rožni dolini.
V Celju je bilo registriranih 1740 osebnih avtomobilov, 857 motorjev, 357 tovornih vozil, 96 avtobusov, 27 traktorjev, 86 prikolic, 10 delovnih vozil in 34 specialnih vozil

1966
Ustanovljen je varstveni oddelek.
Pomočnica ravnatelja postane Vera Krašovec.
Podrli so staro bencinsko črpalko na obnovljenem celjskem križišču Gregorčičeve in Vodnikove ulice, v Pečovniku pa so prenehali izkopavati rjavi premog. 

1967
Na prvi pionirski atletski olimpiadi dosežemo največ prvih mest.  
Šola se vključi v gibanje BRALNA ZNAČKA, podeljene so prve Kajuhove bralne značke.
Uvedena je mala šola – obiskujeta jo 102 učenca.
Na mestu poškodovanega zahodnega dela Stare grofije so po načrtih arhitekta Jureta Sadarja zgradili novo stavbo študijske knjižnice.

1968
Dramski krožek pod vodstvom Darinke Jošt uprizori Ptičke brez gnezda.
Sodelujemo na prvem tekmovanju Vesele šole, ki je izšlo iz kvizov znanja v Pionirskem listu.
V Celju smo dobili prvi semafor pred glavno poštno zgradbo, v Aeru so začeli izdelovati papirnate osvežilne robčke.

1969
Učenci so v goste sprejeli člane mladinskih pevskih zborov iz makedonske Bitole in hrvaške Janjine.
RTV Ljubljana posname šolsko igro Ptički brez gnezda, predvajajo jo 15. in 26. oktobra.
Stanovanjski komisiji je uspelo odpraviti vse pereče stanovanjske probleme zaposlenih. 
Fotografski krožek je izdelal 400 novoletnih vizitk ter po fotografiranju vseh oddelčnih skupnosti 1098 fotoportretov oddelkov.
Začeli so izhajati Obrazi, časopis za kulturo in literarno ustvarjanje mladih, v blagovnici Tkanina pa so namestili prve pomične stopnice v mestu.

1970
Po številnih urah udarniškega dela je šolsko igrišče predano namenu.
Spremeni se organizacija dela – uveden je petdnevni delovni teden.
Člani podporne knjižnice so na zbiralni akciji zbrali 1245 rabljenih učbenikov, kar je predstavljalo četrtino vseh potrebnih.
Na Radiu Celje so javno pohvalili in nagradili glasilo Utrinki z Dolgega polja, ki ga je izdal novinarski krožek.
Dogradili so betonski jez v Ločah, za katerim je z zajezitvijo Koprivnice in Jezernikovega grabna nastalo Šmartinsko jezero. Tok Koprivnice, in pred tem še Sušnice, so z območja mesta preusmerili v Ložnico.  
 
1971
Na delovnem obisku se mudi 25 ravnateljev iz Hrvaškega Zagorja.
Pedagoško delo zaznamujeta uvajanje nove matematike na razredni stopnji in kabinetnega pouka na predmetni stopnji.
Boris Čop je v skoku v višino za pionirje dosegel nov državni rekord
Zgradili so Pionirski dom Cvetke Jerinove, odprli so prvo celjsko veleblagovnico T v Gubčevi ulici, v Celje pa je pripeljal prvi električni vlak.

1972
Učenci prvič obiskujejo smučarsko in plavalno šolo.
Pri urejanju okolice šole učenci opravijo 1000 ur prostovoljnega dela.
Na šolskem objektu obnovimo streho, prepleskamo šolske stene ter v celoti opremimo šest učilnic.
V Jurčičevi ulici je bil zgrajen Dom upokojencev, ustanovljeno je bilo Planinsko društvo Železničar Celje, v stolpnici ob Ljubljanski ulici pa so odprli lokal Vrtnica.

1973
Zaradi nove šole na Otoku se spremeni šolski okoliš.
Adaptirana je šolska kuhinja.
Zaradi redukcije električnega toka je bila popoldanska pedagoška konferenca za pet dni prestavljena (na 13. september).
Uvedeno je ocenjevanje discipline, sodelovanja in obnašanja učencev oziroma oddelčnih skupnosti med poukom.
V organizaciji Novega tednika, Kinopodjetja Celje in Kulturne skupnosti so v Celju organizirali posvet o filmu, ki je predstavljal uvod v prireditev Teden domačega filma, za promet pa so odprli mostova čez Savinjo na Čopovi ulici in na Polulah.

1974
V februarju glave učencev množično okupirajo uši.
V okrožnicah se 49 krat pojavijo pohvale, 7 krat prepovedi, 21 krat pa so učenci opozorjeni na nepravilnosti , neustreznosti, neprimerno obnašanje  ipd.
V vseslovenski akciji zbiranja divjega kostanja učenci zberejo 5360 kg.
Začeli so  zbirati odpadni papir in ga nabrali 3492 kg.
Ob Ljubljanski ulici so slovesno odprli poslopje II. osnovne šole Celje, ki je dobila ime po Slavku Šlandru.

1975
Ustanovljena je pionirska hranilnica.
IV. osnovna šola Celje se preimenuje v Osnovno šolo Ivana Kovačiča Efenke.
Nekaj otrok zboli za škrlatinko, zato so uvedeni posebni zdravstveni ukrepi.
V Celju zaživi športno-rekreacijska dejavnost »trimčkanje«. Pod geslom "Vsi na kolo za zdravo telo" se prvega množičnega kolesarjenja okoli Celja udeleži 4505 kolesark in kolesarjev.

1976
Potres in hudi nalivi poškodujejo streho, zato je bilo treba zapreti učilnice v III. Nadstropju.
Celje dobi polovično avtocesto proti Hočam in Mariboru, pod Golovcem pa odprejo  športni objekt – Dvorano Golovec.

1977
Zaradi nove šole na Lavi se ponovno spremeni šolski okoliš.
Umrl je fotografski mojster Josip Pelikan, ki je Celjanom zapustil bogato fotografsko dediščino, objavljen je bil prvi razpis Občinske raziskovalne skupnosti Mladi za napredek Celja, Splošna plovba Piran pa je eno izmed svojih novih ladij poimenovala Celje.

1978
Na občinskem prvenstvu osnovnih šol v atletiki in v nogometu učenci osvojijo 1. mesto.
Prvič je organiziran obrambni dan - dan samozaščite in varovanja.
Šolski sindikat je za aktivno delo prejel srebrni znak Zveze sindikatov Slovenije.
Celju je grozila epidemija zlatenice, pri mostu čez Savinjo pa so v Ulici XIV. divizije zgradili poslopje Razvojnega centra Celje.

1979
Sprejet je nov zakon o osnovni šoli.
Na šoli gostimo 30 otrok zdomcev.
V okviru akcije kolektivne in osebne zaščite NNNP (Nič nas ne sme presenetiti) smo prejeli plaketo za aktivno udeležbo.
Odprejo novo osrednjo avtobusno postajo na Aškerčevi ulici, prenovljen je bil Tomšičev (današnji Glavni) trg, v zgradbi na Trgu V. kongresa (danes del Prešernove ulice) pa je ob 00.47 močna eksplozija plinske jeklenke spremenila podobo mesta.

1980
Pevski zbor in recitacijski krožek nastopita na prireditvi ob odprtju nove osnovne šole Frana Roša. Zaradi nove šole se ponovno spremeni šolski okoliš.
Vključili smo se v akcijo Hortikultura '80.
Gospodarska stabilizacija je povzročila neredno oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami in pred trgovine umestila dolge vrste čakajočih, po celjskih ulicah pa so začeli voziti prvi avtomobili jugo 45 iz Crvene zastave.
 

1981
Število učencev se zmanjša, pouk je prvič organiziran v eni izmeni – le  v dopoldanskem času.
Na Ljubečni so v okviru prireditve Zlata harmonika harmonikarji prvič pokazali svoje spretnosti; asfaltirali so cesto na Stari grad.

1982
8. julija orkanski veter odkrije dve tretjini strehe, sledijo najnujnejša obnovitvena dela.
Jeseni počastimo jubilej - dvajsetletnico šole, krajevna skupnost postavi spomenik Ivanu Kovačiču – Efenki.
Posebej zaživijo kulturne, naravoslovne in raziskovalne dejavnosti.
Med glavnim odmorom vsak dan potekajo rekreativne aktivnosti, ki jih pripravljajo  oddelčne skupnosti.
Celjski pokrajinski muzej je praznoval stoti rojstni dan, celjska glasbena šola pa je s prizidkom dobila nove učilnice.

1983
Upokoji se ravnatelj Drago Špendl, ravnateljica postane Ivana Žuntar, njena pomočnica pa Ljudmila Bojovič.
Gledališka skupina pod vodstvom Darka Žvižeja uprizori veseloigro Mali strah Bavbav in uspešno nastopi na Naši besedi. 
12 članov planinskega krožka obiskuje in uspešno konča planinsko šolo.
Začetek delovnega časa se 28. marca premakne - v proizvodni dejavnosti na7. uro in v družbenih dejavnostih na 8. uro.
Proizvodnega dela v tovarni Aero se udeleži prva skupina učencev iz  7.a in 7.b, skupaj opravijo 124 delovnih ur.
Čebelarski krožek prejme najvišje priznanje Zveze čebelarskih društev Slovenije za uspešno sodelovanje na 6. republiškem tekmovanju mladih čebelarjev na Ptuju.
Na Hudinji je Kovinotehna odprla sodobni prodajni center, na Savinji so pri Domu upokojencev postavili prvi "mehki" jez za reguliranje višine podtalnice in vode v strugi reke, Slavko Cankar, Smiljan Smodiš in Bojan Šrot ter Aco Pepevnik in Jože Zupan pa so osvojili 7145 m visoki Gaurishankar v Himalaji.

1984
Šola dobi prvi računalnik Sinclair ZX Spectrum.
Dograjena je deponija za premog.
Obnovili so celjsko tržnico, v Zdravstvenem domu Celje pa je začel delovati dispanzer za bolezni odvisnosti.

1985
Izmenjamo obiska z dijaki Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu.
Zaradi hudega mraza 7. januarja 1985 učence in delavce šole obvestimo, da morajo imeti tople nogavice, copate in puloverje ter med poukom izvajati  telesne aktivnosti - minuto za zdravje, ker »v takem mrazu ne moremo ogreti učilnic na primerno temperaturo«. 
RK Slovenije šoli podeli diplomo za uspehe pri razvijanju zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti, mentorica Vilma Ekselenski pa prejme Srebrni znak RK.
Januarja so se temperature spustile na -27,2 stopinj C, restavrator Herbert Kerssenbrock je v Opatijski cerkvi restavriral baročne orgle, prvič je organiziran maraton Celje - Logarska dolina.

1986
V telovadnici obnovimo tla, zahodna stena šolske zgradbe se na novo zastekli.
Učenci si ogledajo film Poletje v školjki in se srečajo s celotno filmsko ekipo.
Februarja je v Celju zapadlo več kot 70 cm snega, v zdravstvenem domu je začela delovati urgentna medicinska služba, z nemškim Grewenbroichom pa je Celje podpisalo listino o pobratenju mest.

1987
Novinarski krožek samostojno vodi tiskovno službo na 11. sejmu Vse za otroka.
Celjska bolnišnica je praznovala 100-letnico, Ustanovljena je bila župnija sv. Duha, na Kersnikovi ulici so odprli nov podvoz, v stečaj pa je šlo podjetje LIK Savinja.

1988
Mladi literati prvič  pripravijo literarno srečanje.  
Devet celjskih podjetij (Cinkarna, Emo, Etol, Kovinotehna, Zlatarna, Metka, Merx, Libela, Gozdno gospodarstvo Celje) se je uvrstilo med 200 največjih jugoslovanskih izvoznikov.

1989
Glasilo To in ono dobi republiško nagrado za najboljše šolsko glasilo.
Obnovili so celjsko železniško postajo in dostop na perone uredili s podhodi, v Celju pa smo množično podpisovali majniško deklaracijo in Temeljno listino Slovenija 1989.

1990
Učilnici za kemijo in gospodinjstvo dobita novo podobo.
Prvič po 36 letih Celje prizadene katastrofalna povodenj, Celje se je pobratilo z nemškim mestom Singen, nepravilno parkirana vozila pa je s celjskih ulic začel odvažati pajek.

1991
Upokoji se ravnateljica Ivana Žuntar, vodstvo šole prevzame Nevenka Matelič Nunčič.
Vsa okna na južni strani šole in zasteklitev na vzhodni strani se obnovijo.  
Organizacija dela preide s štirih na tri ocenjevalna obdobja, uvedemo pouk brez zvonca.
11. april, ko je Celje leta 1451 dobilo mestne pravice,  prvič praznujemo kot praznik občine Celje in dokaj mirno preživimo desetdnevno vojno.

1992
17. februarja ponoči na dvorišču šole eksplodira bomba in naredi precejšnje razdejanje.
Učiteljski zbor se pridruži prvi splošni stavki učiteljev v samostojni državi.
Šola postane samostojni javni zavod in se preimenuje v IV. osnovno šolo Celje.
30-letnico šole počastimo s prvim tednom dejavnosti, odprtjem računalniške učilnice, novim  logotipom  in svečano prireditvijo.  
Prenovljena je bila Zidanškova (danes Gosposka) ulica, v SLG pa so za 2100 obiskovalcev uprizorili šest predstav na prvem festivalu Dnevi komedije.

1993
Ustanovljena je Heureka, klub mladih raziskovalcev in mentorjev.
Modra cona v mestu je označila nov prometni režim v Celju, odprt je bil železniški nadvoz v Tremarjah, KUD Zarja Trnovlje in ZKO Celje pa organizirata prva Novačanova srečanja.

1994
Prenovljeno je šolsko igrišče.  
Ustanovljena je bila Televizija Celje, v objektu na Ljubljanski ulici so odprli Dairy Queen, prvo "Fast food" restavracijo s hitro prehrano, v Pokrajinskem muzeju pa so pripravili edinstveno razstavo za slepe in slabovidne "Dotikajte se predmetov". 

1995
Knjižnica zaživi v novi podobi.
Sklenjen je prvi dogovor o sodelovanju z nogometno šolo Mali šampion.  
V Muzeju novejše zgodovine so odprli prvi slovenski otroški muzej Hermanov brlog, celjski policisti so dobili prva dva laserska merilca hitrosti, na Krekovem trgu pa vrata odpre prvi McDonald's.

1996
Na INFOSu smo prejeli prvi nagradi za najmikavnejšo in najbolj duhovito šolsko spletno stran, Facka postane maskota šole.
Poštna številka Celja 63000 se spremeni v 3000, namenu so predali štiripasovnico Hoče - Arja vas, ki jo je gradilo Cestno podjetje Celje, praznovali smo 150- letnico prihoda prvega vlaka Južne železnice v Celje in na pobudo FitMedie začeli podeljevati Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji.

1997
Šola dobi status izobraževalnega centra za računalniško opismenjevanje.
Mestna občina Celje se prvič celostno predstavi na svetovnem spletu www.celje.si, v mestu so odprli prvo kitajsko restavracijo Fu Hua (kitajska sreča), na Hudinji pa smo dobili prvo krožišče v mestu.

1998
Zaradi športnih dosežkov je šola imenovana za najboljšo športno šolo na Celjskem. S posebnim pravilnikom omogočimo prilaga-janje šolskih obveznosti učencem športnikom, kulturnikom ter mladim raziskovalcem.
Fackin dan - celodnevne ustvarjalne aktivnosti ter športne in zabavne igre neposredno prenašamo v eter na lastni  frekvenci FK 105,5 MHz ter se neposredno vključujemo v program Radia Celje in Radia Ljubljana.  
Fit media in NT&RC sta izdala prvi celjski Letopis, v dvorani Golovec pa je potekalo 22. svetovno prvenstvo v kegljanju.

1999
Dečki postanejo državni prvaki v rokometu.  
Mladi lutkarji zmagajo na občinskem  srečanju in se udeležijo lutkovnega maratona v Slovenski Bistrici.  
S podpisom listine o sodelovanju šola postane polnopravna članica mednarodne zveze Unesco ASP.
Na pobudo zavoda za šolstvo ekipa športnikov sodeluje na prvih mednarodnih športnih igrah mladih iz dežel Alpe – Jadran, ki potekajo v Rovinju.  
Šola je izbrana med 5 najboljših na področju računalniškega opismenjevanja v Sloveniji in dobi naziv Šola leta.
Celjski atlet Gregor Cankar je na svetovnem prvenstvu v atletiki v Sevilli osvojil bronasto medaljo, Zvone Štorman je kupil Hotel Celeia, Celje pa je dobilo prvo parkirno hišo.

2000
Ekipa sedmošolcev zmaga na kvizu Male sive celice.
OPZ in MPZ se z glasbenimi gosti prvič predstavita na samostojnem koncertu v Narodnem domu.
Celjske košarkarice so prvič postale državne prvakinje, v Muzeju novejše zgodovine so postavili stalno razstavo Živeti v Celju z odmevno obrtniško ulico, nekdanja učenka Alma Maruška Sedlar pa je predstavila svoj pesniški prvenec Darovanja.

2001
Na Festivalu vzgoje in izobraževanja v Celju se predstavimo z interaktivno spletno aplikacijo Orientacija in kartografija ter na prireditvenem odru z  igro Blazno resno popolni. Pripravimo literarni večer ob svečah. V mednarodnem letu prostovoljstva se prvič vključimo v projekt Teden prostovoljstva.  Obiščeta nas Janja Vidmar in Ivan Sivec.
130- letnico obstoja praznujeta Turistično društvo Celje, najstarejše v Sloveniji, in celjsko gasilstvo, v središču mesta zaprejo Železninarja, znano staro "Rakuschevo železnino", in gostilno Ribič na Gosposki ulici.    

2002
40. rojstni dan šole počastimo s svečanim koncertom pevskih zborov, odprtjem Fackine kolesarske poti in razgrnitvijo idejnih projektov za prenovo šole. 
Na šoli poteka občinska predstavitev raziskovalnega dela v okviru gibanja Mladi za Celje.
Prvič sodelujemo v mednarodnem projektu.  
Izide prva številka novega šolskega glasila Stopinje mladosti.
Vzpostavimo 18 km dolgo Fackino kolesarsko pot od Celja čez Šmartno do Šmartinskega jezera.
Na Mariborski cesti so odprli trgovski center z multikinom Planet Tuš, z novozgrajeno vezno cesto so povezali Hudinjo z Novo vasjo, vrata zapre priljubljena gostilna Pri zamorcu, nekdanja Ojstrica, v organizaciji Plesnega vala Celje pa je v vseslovenski akciji Parada maturantov četvorko na mestnih ulicah odplesalo 551 plesnih parov.

2003
Otroška folklorna skupina Facka poveže ljubitelje plesa in začne svojo uspešno pot.
Prične se temeljita prenova šole.  
Izmed 1415 realiziranih slovenskih šol v naravi jih na šoli izvedemo pet, večino v CŠOD.
V prvem razredu začnemo izvajati devetletni program.
Ponovno osvojimo naziv najboljše športne šole v Mestni občini Celje.
Začetni udarec na tekmi slovenske in francoske reprezentance ob odprtju novega nogometnega stadiona je izvedel celjski župan Bojan Šrot; uveljavljen je protialkoholni zakon, ki trgovinam prepoveduje prodajo alkoholnih pijač med 21. in 7. uro, na Aškerčevi ulici pa je Celje dobilo nov poslovno-trgovski objekt Celeiapark.

2004
10. maja gostimo posvet na temo 9-letne osnovne šole.
23. septembra uradno odpremo prenovljene prostore šole.
Udeležimo se mednarodnega Unescovega tabora Korenine in krila v Piranu.
V sodelovanju z MOC in Športno zvezo Celje organiziramo polfinale državnega prvenstva osnovnih šol v rokometu za dekleta.
Šola postane regijsko Unesco središče.
V šolski knjižnici imamo 8888 knjižničnih enot.
Slovenija postane polnopravna članica Evropske unije, z vzpostavitvijo profesionalne vojske se je ukinilo splošno služenje vojaškega roka, avtomatska celjska centralna čistilna naprava v Tremerjah je začela obratovati, odprli so obnovljeno Mariborsko ulico s podvozom, člani rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško pa so osvojili evropski superpokal.

2005
Prvič sodelujemo v mednarodnem projektu Evropska vas in spoznavamo Finsko, obiščejo nas finski učitelji.
Pevci OPZ osvojijo srebrno priznanje na mednarodnem pevskem festivalu Festa Musicale v Olomoucu na Slovaškem.
Ob Savinji so odprli nov objekt oskrbovanih in varovanih stanovanj, namenu so predali novo Srednjo zdravstveno šolo Celje, po Celju strašijo vesti o ptičji gripi.

2006
Zaključena je gradnja telovadnice, po jesenskih počitnicah se v njej prične izvajati pouk športne vzgoje.
V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine prvič organiziramo Celjsko miljo - tek prijateljstva po poti nekdanjega mestnega obzidja.
Dejavnosti Unesco središča predstavimo na sejmu Altermed.  
Po 1400 letih Celje ponovno postane škofijsko mesto (za škofa imenujejo dr. Antona Stresa), SLG Celje praznuje 55 let prva premiere poklicnega ansambla, svoja vrata pa odpreta prenovljen Center Interspar Celje ter Engrotuš Cash&Carry na Kidričevi ulici.

2007
Prvič izvajamo projekt "dan brez razvade" in "posvojimo" Tibetančka Tenzina Nyendaka.
V Sloveniji je uvedena nova valuta – evro.

2008
Na Festivalu slovenskega šolstva v Ljubljani se predstavimo z dvema točkama.
Devetletka postane popolna – vzgojnoizobraževalno delo od 1. do 9. razreda poteka po novem programu.  Ukinjeno je ocenjevanje splošnega učnega uspeha.
Zaključena je prva faza projekta izgradnje Centra za ravnanje z odpadki, v katerem je sodelovalo 24 občin Savinjske regije.

2009
Šola dobi prvo interaktivno tablo.
V mednarodnem Unescovem projektu Posadimo drevo "ENO tree planting" posadimo prvo drevo – rdečelistno bukev.  
V okviru Unescovega projekta "Modri stol"  smo stare, skoraj neuporabne stole prebarvali in nanje napisali prijazne misli ter jim tako omogočili novo uporabnost.
Maja 2009 skupaj z Mestno občino Celje prvič gostimo zlate bralce iz celjskih osnovnih šol na Starem gradu.
Urška Žolnir, članica celjskega judo kluba Sankaku, je bila izbrana za najboljšo slovensko judoistko.

2010
Februarja šola prejme priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo in izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso.  
Prvošolci sodelujejo v pilotskem ekoprojektu za razumevanje odgovornega ravnanja z okoljem Modri Jan.
Obiščejo nas učenci in učitelji iz Švedske.
Prenovljena in dograjena Osrednja knjižnica Celje na Muzejskem trgu je februarja odprla svoja vrata.

2011
Aprila  učenci preživijo nekaj dni pri vrstnikih iz Slavonskega Broda.
Dogovorimo se za ločeno zbiranje odpadkov in šolo opremimo z ustreznimi koši.
Na kuharskem tekmovanju Turistične zveze Slovenija za Zlato kuhalnico prvič sodeluje tudi ekipa IV. osnovne šole Celje in osvoji srebrno priznanje.
Na šoli poteka državno tekmovanje iz logike.
V prostorih SŠ za hortikulturo in vizualne umetnosti odpre vrata waldorfska šola.

2012
Februarja odpremo dobrodelno prodajno razstavo likovnih del članov KPD Svoboda Celje.
Ob svetovnem dnevu gledališča na naši Četrtki izvedemo Fackin kulturni maraton.
Z granitnega podstavka v parku ob šoli ukradejo bronast doprsni kip Ivana Kovačiča Efenke.
Začnemo mednarodno izmenjavo z učenci Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu iz Avstrije.
Na olimpijskih igrah v Londonu je celjska judoistka Urška Žolnir, članica judokluba Z'dežele Sankaku, osvojila zlato. Postala je prva športnica pod slovensko zastavo z zlato olimpijsko medaljo.

2013
Začnemo mednarodno izmenjavo z učenci Osnovne šole Đura Jakšića iz Zrenjanina, Srbija.
Izdamo prvo številko Hablemos espanol - evropskega e-časopisa v španskem jeziku. 
Na športnem igrišču uredimo šolski zelenjavni vrt.
Nace Korošec je za svojo izjavo: »Moje pravilo je: upoštevaj vsa pravila, bodi previden, ne bahaj se s svojo hitrostjo in kršenjem pravil!« prejel nagrado za Otroški bob leta 2013 - "naj" otroško izjavo leta.  
Celje je eno izmed gostiteljskih mest Eurobasketa 2013

2014
Na Področnem prvenstvu v rokometu za 6. in 7. razrede so naši fantje, z zmago v Dvorani Zlatorog, postali prvaki.
Za poslikavo velikih reklamnih panojev ob prazniku MOC  na temo Barbare Celjske so naše učenke prejele posebno priznanje.
Zaživi skupina za mladinsko medvrstniško mediacijo.
 
V Celju obeležimo 600. obletnico kronanja Barbare Celjske za nemško cesarico, nov projekt »Mesec športa v knežjem mestu« pa poslej poskrbi za promocijo športno rekreativnih prireditev in organizirane športne vadbe v Celju.

2015
Vključimo se v projekt in gostimo 7. Memoriado - odprto državno prvenstvo v pomnenju, ki se ga je udeležilo 76 tekmovalcev v 3 starostnih skupinah od 8 do nad 18 let.
Gostili smo regijsko tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav, ki se ga je udeležilo  108 tekmovalcev. 
Vključili smo se v projekt Olimpijskega komiteja Slovenije, Otroci tečejo, ki je namenjen promociji športa, teka in gibanja. 
V Celju na III. jasi postavijo drevesno hišo in obnovijo gozdne poti v Mestnem gozdu.

2016
Zaradi nadpovprečnih rezultatov ter pestrega kulturnega udejstvovanja pridobimo naziv "Kulturna šola".  
Na finalu državnega prvenstva v košarki naša dekleta osvojijo III. mesto. 

Na Olimpijskih igrah v Riu de Janeiru Tina Trstenjak, članica judokluba Z'dežele Sankaku, osvoji zlato medaljo. Ponosni smo, da sta Tina Trstenjak in njen trener Marjan Fabjan nekdanjega učenca IV. osnovne šole Celje. V organizaciji Društva za glasbeno gledališče Slovenije in v koprodukciji s Hišo kulture Celje predstavijo prvi celjski muzikal Veronika Deseniška.