IV. osnovna šola Celje

AKTIVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVENE VZGOJE

ZADOLŽENI: razredniki, učitelj biologije, učitelj ŠV, ŠSS, zunanje institucije

raz. vsebina aktivnosti izvajalec udeleženci
1.r. osnovne higienske navade

skrb za zdrave zobe

razrednik

šolski dispanzer

učenci in starši
2.r. zdrava prehrana

kaj veš o drogah

šolski dispaner

razrednik, ŠSS

učenci in starši
3.r. nalezljive bolezni,

spoznajmo svoje telo

šolski dispanzer

razrednik

učenci
4.r. preprečevanje poškodb

kaj veš o drogah

šolski dispanzer

razrednik, ŠSS

učenci in starši
5.r. obdobje predpubertete

prehrambene navade šolarja

šolski dispanzer

učitelj biologije

učenci in starši
6.r. spolno dozorevanje

zdrav način življenja

šolski dispanzer

učitelj biologije

učitelj ŠV

zunanji predavatelj

učenci in starši
7.r. mladost brez alkohola in cigarete

motnje hranjenja, puberteta,

droge, aids, Odraščanje in mi

šolski dispanzer

zunanji izvajalci

učitelj ŠV, učitelj biologije, ŠSS

učenci, učitelji in starši
8.r. analiza ugotovitev sistematskih pregledov

Spolnost, aids, droge

Motnje hranjenja

razrednik, ŠSS, učitelj ŠV,

učitelj biologije, zunanji izvajalci

učenci, učitelji in starši 

Aktivnosti na področju zdravstvene vzgoje potekajo na šoli skozi vse leto.

Oblike dela:

 

Zadolženi: razredniki, šolska svetovalna služba, učitelj biologije, učitelji ŠV, Šolski dispaner, Dispanzer za psihohigieno otrok in mladine, Zavod za zdravstveno varstvo

 

 

Tekst sestavila: MaKo&Co.