IV. OŠ Celje - nagradni izlet

Atomske toplice, 16. junij 2000