IV. osnovna šola Celje


Šola v naravi

AREH, december 2000

5. razredi


Pa začnimo...