VELIKA AKCIJA ŠOLSKE SKUPNOSTI IV. OSNOVNE ŠOLE CELJE
HRUP? NE, HVALA!

26. APRIL – DAN BREZ HRUPA