Odiseja v 7.b razredu

 

Učenci in učenke iz 7.b smo morali za domače branje prebrati knjigo Stare grške bajke. V njej smo spoznali številne grške bogove in boginje, prevzeli pa so nas tudi junaki, ki so se jim upali postaviti po robu. Eden takih je bil Odisej, ki je s svojo zamislijo o trojanskem konju pomagal Grkom uničiti Trojo. Bogovi so se razjezili in Odiseja poslali proti domu, a preden je dosegel rodno Itako, je moral iti skozi različne preizkušnje.


Pri uri slovenščine smo se razdelili v skupine in vsaka skupina je morala v obliki igre prikazati eno od Odisejevih pustolovščin. Med pripravo so se rojevale številne ideje, ki smo jih uspešno prikazali na zaključni predstavitvi v knjižnici. Pri delu smo se naučili, kako pomembno je sodelovanje ter da mora vsak v skupini prispevati svoj del, da je rezultat dober. Tak način spoznavanja učne snovi se nam zdi SUPER!