VEČER BRANJA


»Večer branja« se je na šoli odvijal v sredo, 20. 4. 2016, med 18.00 in 21.00 za 1. in 2. triado ter od 18.00 do 22.00 za 3. triado.


Gospa knjižničarka je učencem 1. in 2. triade predstavila Shakespearjevo knjigo Sen kresne noči. Prvošolci in drugošolci so po knjigi ustvarjali zanimive knjižne kazalke, četrtošolci pa knjižni krog. Po igri ljubezenskih zmešnjav pa je bilo vsem jasno, kaj se je v knjigi Sen kresne noči dogajalo. Za to so poskrbeli petošolci, ki so s pripravljeno igro zaključili »Večer branja« za 1. in 2. triado.


Učenci tretje triade pa so se na »Večeru branja« ukvarjali z naslednjo temo: Shakespeare: Henrik V. - parametri junaštva? Dejavnost: Filmska in gledališka vzgoja, angleški jezik s književnostjo, retorika, debatni klub, fotografija.


Ker je bilo lepo, bomo na »Noči knjige« sodelovali spet naslednje leto.