HALO, SI ZA TO?


6. maja 2016 smo zaključili z zbiralno akcijo starih mobilnikov. Mobilnike bodo razgradili in reciklirali. Denar, zbran z akcijo, gre v dobrodelne namene za socialno ogrožene otroke. Nekaj sredstev pa v šolski sklad dobi tudi šola, ker smo pomagali v dobrodelno zbiralni akciji. Veseli smo, da na ta način pomagamo pomoči potrebnim in naši naravi.