ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA UČENCE/KE 1. TRIADE


Učenci/ke 1. triade so se 25. 5. zbrali v šolski telovadnici na kulturni prireditvi ob zaključku bralne značke. Večina učencev/k je celo šolsko leto pridno brala in bodo osvojili bralno priznanje. Želimo si, da se bodo prihodnje leto temu projektu pridružili še tisti posamezniki, ki letos niso brali tako zavzeto.