IV. osnovna šola Celje


 
 

 

SPREMEMBA SUBVENCIONIRANJA ŠOLSKE PREHRANE

Spoštovani starši!

Kot smo vas že obvestili na roditeljskih sestankih, je 1. 1. 2016 v veljavo stopila sprememba Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je objavljena v Uradnem listu RS, št. 57/2015. Spremenjen zakon širi upravičence do subvencioniranega kosila učencev.
Od 1. 1. 2016 pripada subvencija za kosilo učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša:

  1. do 18% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini cene kosila;
  2. nad 18% do 30% neto povprečne plače v RS – subvencija pripada v višini 70% cene kosila;
  3. nad 30% do 36% neto povprečne plače RS – subvencija pripada v višini 40% cene kosila.

Vloge za subvencionirano kosilo v šoli vam ni potrebno ponovno oddajati. Novi obračuni bodo vidni na februarski položnici za kosilo.

Svetovalna delavka
Ivanka  Federnsberg- Turinek

 

 

 
 

Matična številka: 5082633000 Identifikacijska številka za DDV: SI82175420 Podračun: 0121 1603 0646 584 pri UJP IBAN: SI56 0121 1603 0646 584 BIC koda Banke Slovenije: BSLJSI2X