SODELOVANJE NA EVROPSKI VASI


9. maja smo se prvošolci odpravili v mesto, kjer smo s plesom nastopili na odru evropske vasi. Ob prihodi na Krekov trg pa se nam je odprl pogled na barvito vas - stojnice, ki so predstavljale države EU.
Robert Schuman, francoski zunanji minister, je v govoru v Parizu leta 1950 predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala trajni mir med narodi Evrope. Na evropskem vrhu v Milanu leta 1985 so odločili, da bo evropska unija praznovala 9. maj kot dan Evrope. Dan Evrope je priložnost za prireditve in praznovanja, na katerih se evropski državljani seznanijo z delovanjem institucij in organov EU, evropski narodi pa se lahko medsebojno spoznavajo.