»Tek podnebne solidarnosti«

skozi vse šolsko leto v oddelkih podaljšanega bivanja


V »Teku podnebne solidarnosti« bodo učenci tekli v solidarnost do ljudi v revnejših državah, predvsem v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj prizadenejo. S pretečenimi kilometri se bodo naši učenci priključili krogu učencev, dijakov in študentov po vsej Sloveniji in pripomogli k sklenitvi kroga solidarnosti okoli planeta Zemlje. Od leta 2011 je učencem uspelo preteči že 2.120 km, kar predstavlja približno 70% potrebne poti (40.075 km). V ta namen je Slovenski Karitas pripravil tudi nekaj didaktičnega gradiva, s katerimi se bodo učenci seznanili s posledicami podnebnih sprememb.


Tekli bomo v znamenje solidarnosti do tistih:
- ki zaradi posledic podnebnih sprememb nimajo dovolj pitne vode ali hrane,
- ki prehodijo kilometre daleč, da oskrbijo z vodo svoje družine,
- ki so jih prizadele podnebne spremembe,
- ki so jih prizadele naravne katastrofe,
- ki zaradi posledic podnebnih sprememb ne morejo hoditi v šolo….