OPB

 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno- izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena predvsem otrokom na razredni stopnji. V letošnjem letu imamo šest oddelkov podaljšanega bivanja. Poleg samostojnega učenja, ustvarjanja in aktivnega preživljanja prostega časa, se najraje družimo in krepimo naše socialne stike.