TEKMOVANJE IZ LOGIKE

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE - 23. september 2011

Na državno tekmovanje so se iz IV. osnovne šole Celje uvrstili:

 1. Ana HRIBAR, 7.b
 2. Veronika KOS, 8.b
 3. Matej LESKOVŠEK, 9.b

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE - 22. oktober 2011 (na IV. OŠ Celje)

 

ŠTEVILO TEKMOVALCEV in mentorjev:

Šola

7. razred

8. razred

9. razred

Skupaj

I. osnovna šola Celje

2

1

1

4

II. osnovna šola Celje

1

2

2

5

III. osnovna šola Celje

5

2

1

8

IV. osnovna šola Celje

1

1

1

3

OŠ Frana Kranjca Celje

1

2

1

4

OŠ Frana Roša Celje

2

2

1

5

OŠ Hudinja Celje

1

1

1

3

OŠ Lava Celje

3

2

2

7

I. OŠ Žalec

3* (2)

2

1

5

OŠ Marjana Nemca Radeče

2

1

1**

4

OŠ Dobrna

3

1

1

5

OŠ Griže

2

2

1

5

OŠ Petrovče

2

3

2

7

OŠ Prebold

2

1

1

4

OŠ Vojnik

8

2

1

11

OŠ Laško

2

1

2

5

Skupaj

39

26

20

85

* Učenec je tekmoval na OŠ Stična.
** Učenec ni bil evidentiran s strani ZOTKS.

 

85 učencev tekmovalcev je spremljalo 16 mentorjev, od katerih jih je 9 sodelovalo tudi v nadzoru tekmovalcev na tekmovanju.

 

 

Tekmovanje so omogočili:

 1. Celjske mesnine
 2. Mlekarna Arja vas
 3. Žito Ljubljana
 4. Pitus Maribor
 5. Mladinska knjiga
 6. EPS Maribor
 7. Zavod Celeia Celje
 8. MO Celje

 

Vodja tekmovanja: Dragica Kranjc