Koncert pevskih zborov IV. OŠ Celje

24. april 2012

 

Otroški pevski zbor

LENČKA KUPPER - OTROCI  ENEGA SVETA
JANEZ BITENC - MUZIKANTSKA
SLOV. LJUDSKA, prir. EMIL ADAMIČ - TRAVNIČKI SO ŽE ZELENI
SLOV. LJUDSKA - NA PLANINCAH LUŠTNO BITI
TOMAŽ HABE - KJE ŽIVI PRAVLJICA?
MARIJAN KOROŠEC - PRSTAN
JANEZ MOČNIK - OBLAKI BELI
JANEZ KUHAR - HOKUS POKUS
MIRO KOKOL - TRIKULE TRAKULE

 

Mladinski pevski zbor

JURE ROBEŽNIK - VRTILJAK
JANEZ MOČNIK - POZIV
SLOV. LJUDSKA, prir. VIKTOR MIHELČIČ - ROŽA NA VRTU
JANI ŠULIGOJ - GLASBA - JEZIK SVETA
BOJAN GLAVINA - VODOMET
JOŽE PRIVŠEK - ZLATI PRAH V OČEH
JANI GOLOB - PUSTITE NAM TA SVET
ED ROBERTSON - SANJAM SEN
PETE SCHMUTTE - KO SE SMEJEŠ

 

Zborovodkinja: Jolanda Ipšek - Ulrych

Pianist: Primož Mavrič

Vezni tekst: Barbara Vukovič

Voditeljica: Ana Hribar