EVROPSKI DAN BREZ AVTOMOBILA

 

Evropska unija si je zastavila cilj, da do leta 2020 za 20 % zmanjšaizpuste toplogrednih plinov, za 20% zviša energetsko učinkovitost in da 20 % vse potrebne energije pridobi iz obnovljivih virov. Promet namreč v Evropi porabi največ energije – kar tretjino, v Sloveniji pa celo še več - 40 odstotkov.

 

Ker tudi mi podpiramo ta cilj, smo se sedmošolci četrte osnovne šole podali na 18,5 km dolgo pot s kolesom. Vsi udeleženci prijetne vožnje smo tako spoznali, da se tudi s kolesom daleč pride.