Evropska vas 2011

 

Bil je 9. maj 1950, ko je francoski zunanji minister Robert Schuman mednarodnemu tisku predstavil svoj predlog o oblikovanju organizirane Evrope, nujne za vzdrževanje miroljubnih odnosov. Predlog je znan kot Schumanova deklaracija in se upošteva kot začetek tega, čemur sedaj pravimo Evropska unija. Vse se je torej začelo tistega dne – in precej let kasneje, med milanskim vrhom voditeljev evropskih držav leta 1985 so se odločili, da se 9. maj praznuje kot DAN EVROPE. Pričakovanja so velika: zgraditi Evropo, ki spoštuje svobodo in identiteto vseh ljudi, ki jo sestavljajo. Medtem ko njeni državljani ohranjajo svoje lastne posebne vrednote, navade in jezik, naj bi se počutili sproščeno tudi v svojem skupnem evropskem domu.

Prav tak je tudi namen projekta EVROPSKA VAS: spoznavati, sprejemati in ohranjati značilnosti vsake od evropskih držav, ob tem pa se zavedati, kako pomembno je tisto, kar je samo naše. In to nam uspeva že nekaj let. Ponosna sem, da nam tu pri nas, v Celju, uspe povezati toliko različnih interesov – osnovne šole, srednje šole, vrtec, glasbena šola, mladinski center – spet se lahko pohvalimo z največjim številom sodelujočih med vsemi devetimi središči, kjer je Evropa postavljena na ogled. K temu moram prišteti še podporo Mestne občine Celje in vseh tistih občin, iz katerih prihajate šole udeleženke. Zato vsem najlepša hvala!

Prepričana sem, da je bo v pisani ponudbi stojnic in zanimivem dogajanju na odru prav vsak med udeleženci našel kaj zase. Posebno pozornost smo namenili dejavnosti, ki v zadnjem času spet pridobiva veljavo in postaja pomembna vrednota tudi v združeni Evropi – to je prostovoljstvo. Pred kratkim nas je Mladinski center Celje povabil na festival prostovoljstva, ki je potekal v Celju, z naslednjo mislijo: prostovoljnost je vrednota, ki osrečuje najmanj dvakrat – tistega, ki se razdaja, in tistega, ki mu je namenjena. Prepričana sem, da je tudi naše druženje polepšalo dan vsem – tistim, ki so se predstavljali, in prav tako gostom, obiskovalcem in meščanom Celja.

 

Nevenka Matelič Nunčič,
regijska koordinatorica

 


10.5.2011

 

 

 

Poročilo o EVROPSKI VASI 2011

 

Celjska info stran je objavila vsebino z naslovom Evropska vas 2011: Združeni v raznolikosti. Kot osnovno idejo projekta Evropska vas so navedli: spoznavanje in razumevanje evropskega, socialnega, družbenega kulturno-zgodovinskega sodelovanja. Midva sva kot novinarja vse to preverila in ugotovitve potrdila z intervjuji oziroma pogovori s sodelujočimi in obiskovalci.

 

Predstavniki Belgije so nama povedali, da so imeli več delovnih dni, na katerih so spoznavali državo in ustvarjali. Posebno pozornost so namenili značilnim belgijskim hišam in risanki Smrkci. Naredili so Atomium, Smrkce in belgijske hiše.


Estonska mentorica nama je povedala da so pet mesecev gostili učiteljico iz Estonije, ki jih je učila estonsko, predstavila jim je tudi ljudske običaje in plese. Učiteljica meni, da je Evropska vas »življenjski projekt,« v katerem imajo učenci možnost spoznati države Evropske unije.


Dekleta pri stojnici Prestolnice Evropske unije so nama povedala, da so takrat, ko so imeli pouk v soboto, naredili največ za Evropsko vas. Pripravili so recepte in slovarje, srečali pa so se tudi s češkim veleposlanikom.


Na I. gimnaziji v Celju, kjer so to leto spoznavali Finsko, so vsak mesec pripravili posebno razstavo, najbolj pa jih je zanimala finska savna. Ukvarjali so se tudi z  znanimi finskimi osebnostmi in splošnimi značilnostmi Finske.


Mentorica Češke, ki je bila oblečena v njihovo narodno nošo, nama je zaupala, da vsak učenec da svojo idejo, kaj bodo delali. Tako so v tem letu raziskovali češke gradove in toplice ter njihove risanke in lutke.  19. 5. 2011 pričakujejo obisk češkega veleposlanika.


Na stojnici, kjer je bila predstavljena Romunija, so nama pa povedali, da so se starejši učenci najbolj ukvarjali z Drakulo, izdelovali so keramične krožnike, prvošolci pa so veliko risali. Evropska vas ima za njih velika pomen, saj jim omogoča spoznavanje držav, običajev, jezikov, jedi.


Na ciprski stojnici sva najprej poskusila za to državo najbolj značilno jed. Mentor, ki jo je ravno rezal na manjše koščke, nama je razložil, da so na njihovi šoli pekli specialitete, izdelovali plakate in si izmišljevali rime, ki so jih spretno povedali na odru. Pomen Evropske vasi vidijo v spoznavanju drugih evropskih držav. Tisti ki na njihovi šoli nimajo dosti ur jih lahko »naberejo« s prostovoljnim delom v domu ostarelih. Njihovo mnenje je da bi bilo treba prostovoljstvo bolje razširiti.


Osnovna šola Frana Roša je predstavljala našo severno sosedo Avstrijo. Tudi tam so risali, pekli pecivo, konec leta pa pričakujejo obisk iz Avstrije.

 

Osnovno šolo Vitanje, kjer so proučevali Dansko, je obiskala igralka Jette Ostan Vejrup, ki je doma prav v tej državi. Imeli so tehnični dan, na katerem so  pobliže spoznali dansko gledališče, igrali so se z lego kockami, si ogledali danski film in pripravili pokušino peciva. Za njih Evropska vas pomeni širitev znanja in obzorij. Prostovoljna dejavnost na njihovi šoli je zbiranje zamaškov pobiranje odpadkov in da starejši učenci pomagajo mlajšim učencem.


Vzgojitelj iz doma OŠ Glazija nama je povedal, da so domski učenci ustvarjali z barvicami in čopiči ustvarjali bolgarske motive. V vrtcu Zarja so spoznavali pokrajine Slovenije skozi igro in ljudske pravljice. Zdi se jim čudovit projekt, pri katerem izstopajo medkulturne razlike, ki nas bogatijo.

 

Prav na vsaki stojnici so nama tudi prijazno povedali, kako na njihovi šoli razvijajo prostovoljno dejavnost, kar je bila osrednja tema letošnjega projekta. Povsod skrbijo za to, da starejši učenci pomagajo mlajšim, skrbijo za čisto okolje, obiskujejo starejše krajane in jim prinašajo hrano, sodelujejo z domovi starejših, zanje pripravljajo kulturne prireditve, marsikaj pa se od njih tudi naučijo – že skoraj pozabljenega pletarstva in lončarstva, na primer. Z zbiranjem zamaškov pomagajo tistim, ki tovrstno pomoč potrebujejo, s socialnimi igrami izboljšujejo odnose med generacijami, na I. gimnaziji v Celju pa so ravno na dan, ko smo postavili Evropsko vas, pripravili tudi dobrodelni koncert pevskega zbora za svojega bivšega učenca. 

 

Vsi obiskovalci, ki sva jih ustavila, menijo, da je Evropska vas zelo zanimiv projekt, ki pritegne veliko mimoidočih. Želijo si, da bi ga v naslednjih letih nadaljevali in morda s kakšno podrobnostjo še nadgradili in s tem popestrili dopoldansko dogajanje v mestnem središču. 

 

Midva kot novinarja Evropske vasi se pridružujeva mnenju obiskovalcev in dodajava, da bi lahko predstavili tudi druge evropske države, čeprav niso članice EU.


Anja Šimunovič in Mitja Gajšek, 9.a