Kdor bere knjige tako, kot prisluhne prijatelju,
se mu bodo odprle in bodo postale njegove.
Kar bere, bo ostalo z njim in ga bo razveseljevalo
in tolažilo, kot znajo samo prijatelji.
(Hermann Hesse)

 

Prisrčno pozdravljeni, dragi učenci in učenke, spoštovani starši!

Komaj smo dobro začutili počitniški utrip, že so pred nami novi izzivi. Tokrat  nas k skupnemu ustvarjanju znova vabi melodija šolskega zvonca. Novo šolsko leto, devetinštirideseto za našo šolo, pomeni spet novo priložnost, nove želje in nova iskanja. V življenje in delo šole nas je vsak dan vpetih veliko, vsak je osebnost zase, vsak s svojimi pričakovanji, potrebami in vplivi. Tudi zato potrebujemo strpno okolje, veliko zaupanja vase in spoštljive medsebojne odnose. Oblikujemo pa jih lahko le skupaj – če si bomo preprosto: zaupali.

Šolsko leto bo letos minilo – med drugim - v znamenju branja. Z njim bomo prepletli celoten pedagoški proces, dosedanje pozitivne izkušnje nadgradili z izvirnimi oblikami in strategijami pouka, sistematično bomo razvijali področje razumevanja in poustvarjanja besedil oziroma funkcionalno pismenost nasploh, s tem pa bomo tudi širili obzorje. Novosti bomo sproti vrednotili in dopolnjevali. Ponovno bomo ovrednotili vzgojni načrt ter dopolnili šolski in hišni red; prepričana sem, da bomo z vztrajnostjo, prizadevanji in odgovornostjo vseh, strokovnih delavcev, učencev in staršev, postopoma zmogli uresničevati tisto, kar smo vanj zapisali. Za nadarjene učence bomo iskali dodatne spodbude in priložnosti in krovni mednarodni  projekt Unesco ASP, Evropska vas in projekt Razvoj didaktike na področju ocenjevanja znanja ponujajo za to obilo možnosti. Za skladen telesni razvoj bomo skrbeli v okviru projekta Zdrav življenjski slog, na katerega smo se skrbno pripravili in upamo, da bomo tudi izbrani.

Naše delo bo usmerjeno v znanje, odgovornost, ustvarjalnost in varnost. Vsakega posameznika želimo spodbuditi k aktivnemu sodelovanju in odgovornemu ravnanju, to pa lahko dosežemo le s skupnimi močmi in vsestransko podporo. Tudi zato želim učencem uspešno šolsko leto in množico zanimivih knjig, staršem tvorno sodelovanje, sodelavcem pa dovolj pedagoškega optimizma in pozitivne energije pri delu z mladimi.

 

                                                              
Nevenka Matelič Nunčič, ravnateljica