ŠPORTNI DAN – MERJENJE ZA ŠPORTNO VZGOJNI KARTON V 1. TRIADI

 

Le poglejte, kaj vse smo morali opraviti!