Pedenjped

Vzgojiteljice iz vrtca Zarja so nam zaigrale in predstavile "Pedenjpeda".