Učenci 1. razredov, udeleženci likovnega krožka, smo v četrtek, 5.6.2008, ob svetovnem dnevu okolja, s kratkim kulturnim programom otvorili razstavo naših likovnih del na temo "Nekoč je bilo drugače." V likovnem krožku pod vodstvom mentorice Ksenije Leskovšek Korber smo izdelali tudi strip na temo "Uspelo mi je." Predstavili smo ga na VTV v oddaju "Mladi upi" in zanj na tem natečaju dobili 1. nagrado. Uspeha smo
zelo veseli.