Evropska vas v Celju

EVROPSKA VAS je javni projekt, ki ga organizira Evropska hiša Maribor v sodelovanju s Šolo za ravnatelje. Cilj projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje, strpnost, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v
EU ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete. Celotna Slovenija vsak 9. maj - dan Evrope - na 9 osrednjih slovenskih trgih v 9 slovenskih mestih predstavi 27 članic EU. Vsaka šola skozi celotno šolsko leto izvaja
dejavnosti, ki se nanašajo na državo, ki jo v tem letu šola "posvoji"; 9. maja pa na stojnici predstavi simbole države, njeno zgodovino, kulturo, navade, običaje, narodne noše, glasbo, šport, kulinariko ...

IV. OŠ Celje je letos predstavljala VELIKO BRITANIJO.

 


 Foto: