Dragi učenci in učenke, spoštovani starši!

Zdi se, kot da bi bil včeraj – tisti lanski avgust, ko smo trepetali, ali bodo prenovitvena dela opravljena pravočasno in se bo 1. septembra lahko šolsko leto normalno pričelo.

Uspelo nam je.

Leto, ki je za nami, je bilo izjemno bogato. Razveselili smo se ga v prenovljeni šoli – skozi dneve, tedne in mesece pouka smo jo naredili spet našo. Bolj kot učilnic ste bili učenci veseli garderobnih omaric, nam, zaposlenim, pa so največ pomenili vsi novi pripomočki, ki jih je prinesla prenova – in z njo tudi devetletka.

Veliko ponujenih izzivov ste sprejeli učenci in učitelji v šolskem letu 2004/2005 in zares bogata je bera priznanj, s katerimi ste se vračali s tekmovanj, natečajev, revij in predstavitev.

Pred nami vsemi je spet novo šolsko leto. Leto, ki prihaja, si bomo zapomnili po tem, da bomo v 1. in 3. triletju v celoti poučevali po devetletnem programu, da bomo imeli za en oddelek učencev manj, da bomo preizkusili travo na obnovljenem igrišču, da bo ob šoli rasla nova telovadnica. Gradbena in prenovitvena dela se torej še niso zaključila, zato bomo še naprej zelo pozorni na varnost v šoli in okrog nje, dosledno upoštevanje navodil, opozoril in prepovedi pa bo še naprej najpomembnejše pravilo. Previdnost je zelo pomembna tudi na poti v šolo, zato izbirajte čim bolj varne poti!

Skupaj bomo ustvarjali šolsko leto 2005/2006. Za čim prijaznejše sožitje si pojdimo naproti, vsak del poti!

 

Nevenka Matelič Nunčič, ravnateljica