Že tretje leto uvajamo v redno obliko vzgojno-izobraževalnega dela teden drugačnih oblik dejavnosti; mi mu rečemo teden prostovoljstva. Pod mentorstvom sokoordinatorke UNESCO dejavnosti na šoli imamo Unicefove delavnice, kjer nas Unicefovi prostovoljci seznanijo s svetovno problematiko otrok - z razmerami, v katerih živijo. Z nakupom Unicefovega sončka prispevamo le delček k boljšim pogojem vseh otrok sveta, z lepo mislijo in širjenjem pozitivnih idej kaj več.


V svojem kraju pa pod vodstvom učiteljev popeljemo učence po ustanovah, kjer bivajo otroci, mladostniki in odrasli s posebnimi potrebami.
Naši učenci so obiskali svoje vrstnike na OŠ Glazija ob odprtem dnevu internata. Spoznali so življenje in delo učencev, z njimi vzpostavili prijeten in sproščen kontakt. Skupaj so delali v računalniški učilnici, skupaj ustvarjali v učilnici za gospodinjstvo, v glasbeni učilnici, reševali knjižni kviz, telovadili. Stkala so se prijateljstva.


Prejšnji teden pa smo jih popeljali po ustanovah, kjer bivajo ali delajo invalidi. Takole so zapisali:

S skupino učencev pa smo obiskali tudi ustanovo, kjer ne gre za invalide, pač pa mladostnike, ki se zatečejo k uživanju drog.
ODGOVORI: NE! (takole so ob obisku v zavodu za zdravljenje odvisnikov VIR zapisali Peter Žnuderl, Polona Govejšek in Monika Veselič iz 7.b):
"…veseli smo, da so nam na šoli omogočili obisk zavoda. Seznanili smo se z različnimi drogami (opij, heroin, kokain, marihuana, LSD…)Pripravili so nam presenečenje, ki nas je osupnilo: odrasel fant nam je povedal zgodbo svojega življenja. Opisal nam je življenje v času jemanja drog. Opisal je svoje psihične in telesne muke pri odvajanju. Veseli smo, da mu je uspelo! Z obiskom zavoda VIR imamo za sabo eno izkušnjo več in lahko se pohvalimo, da smo naredili nekaj več za ljudi, ki niso seznanjeni s tem. Svoje doživetje bomo prenesli ostalim učencem. Bilo nam je všeč in ponosni smo nase…"

O svojih vtisih so spregovorili na okrogli mizi in pravijo, da želijo še več narediti. Svoja spoznanja bodo prenesli tistim, ki tega ne vedo. Potrebno je spoznati drugačnost, če jo hočeš spoštovati. In mnogi je ne poznajo, zato jo bodo oni ponesli med njih. Pa če je to peščica osveščenih, jih bo vedno več… Bistvo je, da si ti človek, kakšen je drug do tebe je njegov problem, njegovo breme, morda pa se bo kaj naučil od tebe…
In kdo pravi, da mladi nimajo vrednot? Samo zbuditi jih moramo. In zlahka odkrijemo, da se za še tako velikim porednežem skriva široko srce…
Hvala vsem kolegom , ki pomagajo pri izvedbi teh dejavnosti, vodstvu šole, posebno pa ustanovam, ki so nam tako široko in prijazno odprli svoja vrata. Ponosni smo, da je naša šola naredila korak bliže nečemu, kar je vredno spoznati in kar je za mnoge še tabu.

Marija Kolar, socialna delavka