OSEBNA IZKAZNICA JEZERA

 

dolžina obale pri maksimalni gladini: 12,1 km

poplavljena površina: 113 ha

največja globina: 7 m

maksimalni volumen: 6 500 000 m3

pretok izpusta: 7,0 m3 /sek

vodotok: Koprivnica

lastništvo zemljišča: MO Celje

upravljanje: NIVO Celje