NAMEMBNOST ŠMARTINSKEGA JEZERA

 

 

Seveda se je v treh desetletjih raba Šmartinskega jezera spremenila. Predvsem je industrija zaradi znanih razmer in novih tehnoloških postopkov opustila potrebo po tolikšnih količinah vode, kot je bilo načrtovano v zasnovi.

 

KAKŠNA NAJ BI BILA DANAŠNJA IN BODOČA RABA ŠMARTINSKEGA JEZERA?

 

Področja lahko razvrstimo po pomembnosti:

zadrževanje voda Koprivnice,

bogatenje sušnih pretokov Koprivnice vse do Savinje in naprej,

ribištvo; nadomestitev drugih biotopov zaradi degradacije s posegi v prostor,

turizem,

šport in rekreacija.

 

PRIHODNJI RAZVOJ

Decembra 2000 je bil lep jubilej; 30 let Šmartinskega jezera. Ob tej obletnici bi se bilo potrebno spomniti na vse potrebne ukrepe, s katerimi bi objekt in prostor še dopolnili in izboljšali, ponudbo aktivnosti pa obogatili.

Planirati je treba sredstva za redno in skrbno vzdrževanje objektov in celotnega "hidrosistema" Šmartinsko jezero.

Poudarek je na ohranjanju kakovosti vode v jezeru.

 

TUDI UMETNO JEZERO, KOT JE TO, IMA VELIK EKOLOŠKI IN GOSPODARSKI POMEN,

ZATO Z NJIM RAVNAJMO RAZUMNO.

 

Na začetek strani.