STATISTIKA

šola
št. nalog
št. MR
št. mentorjev
št. članov komisij
št. komisij
I. OŠ Celje
5
22
8
   
II. OŠ Celje
3
13
3
   
III. OŠ Celje
5
23
4
   
IV. OŠ Celje
4
16
4
   
OŠ F. kranjca
1
5
1
   
OŠ Frana Roša
6
28
9
   
OŠ Hudinja
13
63
13
   
OŠ Lava
2
8
4
   
OŠ Ljubečna
3
13
1
   
SKUPAJ
42
191
47
28
9

 
Kategorija
št. nalog
psihologija, sociologija
7
sociologija, zgodovina
4
biologija, ekologija
8
kemija, matematika, fizika
5
zgodovina, zemljepis, turizem
4
promet
3
računalništvo, tehnika
3
slovenski jezik, likovna vzgoja
5
šport
3
SKUPAJ
42