NARAVOSLOVNI DAN - 16.10.2001

M L E K O


 

5.-6. razred

1. Mleko in mlečni izdelki 
 ( mleko, jogurt, napitki... )
2. Mleko in mlečni izdelki
    ( siri, namazi, masla, ... )
3. Mleko na kmetiji ( delo
   na kmetiji - Lokrovec )
4. Mleko na kmetiji ( delo
   na kmetiji - Babno )
5. Mleko v prehrani ( uporaba 
  v pripravi hrane, pregovori, )
6. Anketa o uporabi mleka in 
    mlečnih izdelkov
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.-8. razred

1. Mleko in mlečni izdelki 
    ( ponudba v trgovinah )
2. Mleko v prehrani 
    ( angleška skupina )
3. Nastanek mleka, 
    dojenje in pomen
4. Mleko na kmetiji 
 ( delo na kmetiji - Lokrovec )
5. Sir in vrste sirov
6. Mleko v pesmi in besedi
7. Mlečni napitki
8. Predelava mleka od kmeta 
    do trgovine
9. Embalaža za mlečne izdelke
10. Konzerviranje mleka, 
    sestava in lastnosti
11. Kozje mleko in izdelki 
    ( Kmetija Videc )
12. Mlekarski, živilski poklici 
    ( Šentjur - kmet. šola )
- utemeljijo pomen zajtrka za dobro delo in počutje,
  pripravijo pogrinjek ter vadijo v kulturnem uživanju hrane
- seznanijo se z vrstami mleka in mlečnimi izdelki
- poznajo razlike med različnimi mlečnimi izdelki
- spoznajo, da je mleko od vseh živil najpomembnejše
  hranilo, ki spremlja človeka od rojstva do starosti
- spoznajo oskrbo živali, opravijo preprosta opravila v hlevu
 - izvedo, kako gospodinja izdela mlečne izdelke
  poznajo pot mleka od molže do oddaje v zbiralnico
- ugotovijo odvisnost kakovosti od kakovosti krme
- iz danih virov iščejo pregovore, pesmi, zgodbe na temo,
  jih izberejo in predstavijo sošolcem
- spoznajo molžo na specializirani kmetiji
- ugotovijo, kako sestaviti anketo, kako jo izvesti,analizirati 
  rezultate in jih predstaviti
 

- ugotovijo, kakšna je ponudba v trgovinah
- izvedejo anketo med občani
- naredijo pregled uporabe mleka in mlečnih izdelkov
- pripravijo izdelek ( plakat ) v angleščini
- vedo, kako nastane mleko v mlečnih žlezah
- poznajo, da je mleko najpomembnejše hranilo za otroka
- seznanijo se z oskrbo živine v hlevu, pripravo krme, ...
- spoznajo molžo krav na specializirani kmetiji
- poiščejo razlago za nastanek sira
- poznajo vrste sira in jih ločijo med seboj
- iz literature poiščejo pregovore, pesmi, zgodbe, ki omenjajo 
  mleko in mlečne izdelke, jih izberejo in predstavijo
- pogovorijo se o mlečnih napitkih, spoznajo recepte
- naredijo različne mlečne napitke
- poznajo pot od molže, preko zbiralnice in predelave v 
  mlekarni do prodajne police v trgovini
- preučijo embalažo za mlečne izdelke ( oblika, materiali )
- načrtujejo in ( ali ) izdelajo embalažo
- poznajo postopke za podaljšanje roka uporabe mleka
- naredijo poskuse za kisanje, koagulacijo mleka
- opazujejo kvarjenje mleka v različnih vzorcih mleka
- spoznajo se z delom na kmetiji, kjer gojijo koze
- vedo, kakšne izdelke iz kozjega mleka izdelujejo
- spoznajo mlekarske poklice
- seznanijo se z opravili v hlevu