3. A RAZRED

Le kaj je novega?!

Šol. leto: 2001/02

TO SMO MI

NAŠA "ZGODOVINA"

1. RAZRED - ŠOL. LETO 1999/2000

2. RAZRED - ŠOL. LETO 2000/01

NAŠE NAJLJUBŠE DEJAVNOSTI

NARAVOSLOVNI DNEVI

GOZD

VODA

ORIENTACIJA

PROJEKTNO UČNO DELO

MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

ŠPORTNA VZGOJA

PUSTOVANJE

NAČRTI ZA PRIHODNOST

 

Avtorica: razredničarka Dragica KRANJC

dragica.kranjc@guest.arnes.si