UPI KROŽEK


Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci (UPI krožek)

 

Naša šola se je v sodelovanju z Mestno občino Celje in Območno obrtno-podjetniško zbornico Celje odločila, da naše učence čim bolj pripravi na življenje, ki jih pričakuje po končanem izobraževalnem procesu. V ta namen smo organizirali t.i. UPI krožek, v katerem se prepletajo mnoge vsebine, ki so izrednega pomena v življenju vsakega posameznika: od osebne rasti do miselne odprtosti, odnosa do zdravja, narave, okolja, poguma, vztrajnosti, odgovornosti, samodiscipline, radovednosti, kritičnosti in spoštovanja tradicije.
Osnovni cilji izvajanja so:

  • Razvijati osebnostne kompetence potrebne za realizacijo idej.
  • Razvijati znanja in veščine, povezane z ustvarjalno-inovacijskim procesom reševanja osebnih, domačih, šolskih, okoljskih, družbenih in v prihodnosti poslovnih izzivov.
  • Pridobiti izkušnje pri razvoju novih rešitev.
  • Spoznati različne poklice ter karierne poti in gospodarstvo v lokalnem okolju.
  • Spoznati in osvojil znanja in veščine v celotnem procesu od ideje do njene realizacije s pomočjo projektnega dela.

Mentorici krožka sva Ivanka Federnsberg-Turinek, Karin Trepelj ter zunanji mentorici Martina Rečnik in mag. Tatjana Štinek iz Obrtno-podjetniške zbornice Celje. Krožek poteka ob sredah od 13.30 do 15. ure, v učilnici matematike. Nadeli smo si ime Fackini upi.

 


2015/2016

 


2014/2015