Unesco ASPnet


SVETOVNI DAN REFORMACIJE
Zaznamujemo ga 31.oktobra, že od leta 1992. Reformacija je pomembno vplivala na književnost tudi v slovenskem jeziku. Glavni začetnik tega verskega, kulturnega in političnega gibanja je nemški duhovnik Martin Luther (1483-1546).

31. oktobra leta 1517 je na vrata cerkve v nemškem Wittenbergu obesil 95 tez o prenovi Cerkve, ki so odslikavale notranjo krizo katoliške cerkve. Nastalo je gibanje za reforme, ki je pripeljalo do preureditve Cerkve in nastanka novih cerkva. Nastale so
luteranska oziroma evangeličanska, Cvinglijeva in Kalvinova reformirana cerkev ter anglikanska cerkev.

Osrednja osebnost slovenskega protestantizma je Primož Trubar (1508-1586), ki je bil slovenski protestantski duhovnik, pisatelj in prevajalec, protestantski reformator in utemeljitelj slovenskega jezika. Napisal je tudi prvo knjigo v slovenskem jeziku(Katekizem) in prvo slovensko tiskano knjigo na splošno. Jurij Dalmatin je prevedel Biblijo v slovenski jezik.

Prvo Sveto pismo v slovenskem jeziku so natisnili leta 1584 v Wittenbergu. Napisana je bila tudi prva slovnica slovenskega jezika Zimske urice Adama Bohoriča.
Reformatorji ali protestanti so poudarjali predvsem, naj bo Cerkev preprosta. Zahtevali so tudi, naj vsak vernik bere Sveto pismo v svojem maternem jeziku, kar je pomembno vplivalo na razvoj književnosti v ljudskih jezikih.

 

 

 

ŠOL.L. 2010/11
Učenci UNESCO krožka IV. osnovne šole Celje