potovanje v preteklost Zrenjanina


Okostje mamuta je gromozansko... in okoli 12000 let starejše od nas!  
Prazgodovinski artefakti so prave umetnine.
V takratni Bečkerek prvič stopimo leta 1326.
V začetku 15. stoletja se pomudimo pri Stefanu Lazareviću ter 150 let kasneje pri Mehmed Paši Sokoloviću.
Po prenehanju turške nadoblasti leta 1717, v prvem popisu prebivalstva naštejemo 787 prebivalcev.
Opazujemo nemško kolonizacijo.
Vsi smo prisotni pri pouku v prvi šoli leta 1722.
Leta 1738 vsi preživimo grozno epidemijo kuge in si oddahnemo ob dograditvi prve bolnišnice leta 1769.
Gasilcem leta 1807 neuspešno pomagamo gasiti požar, ki uniči mesto. Prisostvujemo otvoritvam industrije piva, prvega mlina ter opekarne. Bečkerek opremljamo s plinskim, telefonskim in železniškim omrežjem ter gradimo nove mostove čez reko Begej.
Preseneča nas tolerantno sožitje 22 narodnih skupnosti.
Leta 1854 nas Ištvan Oldal povabi na otvoritev prvega fotografskega ateljeja na južnoslovanskem prostoru.  
Prva svetovna vojna se nas izogne.
Leta 1935 Bečkerek preimenujemo v Petrovgrad.
V II. svetovni vojni preživimo nemško okupacijo in skupaj z Rdečo armado osvobajamo Banat.
V povojnem času uspešno izgrajujemo Zrenjanin kot industrijsko mesto in "največjo tovarno hrane na Balkanu".
Leta 1946 Petrovgrad preimenujemo v Zrenjanin.  
Leta 1996 koalicija "Zajedno" oblikuje prvo demokratično izvoljeno oblast.
Tri leta kasneje se letalski napadi sil zveze NATO izognejo Zrenjaninu.     
V popisu prebivalstva leta 2002 naštejemo 81390 prebivalcev mesta.