Določanje strani neba s pomočjo ure:
Mali kazalec obrnemo proti soncu. Jug se nahaja na simetrali kota, ki ga oklepata mali kazalec in številka 12.