Napake 

Kje ga največkrat polomiš:

  • karte nisi natančno orientiral
  • pri delu si jo premaknil iz prvotne smeri
  • nisi pozoren na pravilno poravnavo severnega pola magnetne igle z ustrezno označbo severa na vetrovnici 
  • nisi pregledal označb strani neba na vetrovnici (slovenski ali angleški jezik, označba severa...)
  • kompasa nisi usmeril v pravilni smeri (npr. od točke A proti B -  pri čemer je A na spodnji strani kompasa, točka B pa bliže pokrovu - in ne obratno, od točke B proti A, saj si dobil v tem primeru obratni azimut)
  • pri preračunavanju razdalj nisi pozoren na merilo karte
  • pri delu nisi dovolj natančen
  • ne uporabljaš kompasa in karte, zanašaš se na občutek
  • ne upoštevaš mnenja kolega, več glav pa ponavadi več ve