Naklon zemljišča
(zahodno pobočje ima večji naklon od vzhodnega)
 


Naklon zemljišča
(merjenje z naklonomerom)