kazalonaprej

Kompas

S kompasom
  • določamo smeri neba
  • natančno orientiramo topografsko karto 
  • določimo smerni kot in razdaljo poljubni točki na nepoznanem območju
Kompas ima magnetno iglo, ki se vedno obrne proti magnetnemu severu (igla na kompasu se postavi vzporedno s silnicami Zemljinega magnetnega polja in kaže smer magnetnega severnega pola).
 

Kompasi se med seboj se razlikujejo po kakovosti, videzu, namembnosti in po načinu uporabe. Pri uporabi katerekoli vrste pa moramo paziti: 

  • v katerem jeziku so označene strani neba na kompasu (npr.«S« v angl. pomeni »south« in ne »sever«)
  • kako je označen del magnetne igle, ki kaže proti severu
  • v kakšnih enotah  je podana merilna skala na vetrovnici
  • kje je oznaka  na podstavku, kamor naravnamo kotne vrednosti

za radovedne