za radovedne
Pri zahtevnejšem orientacijskem delu magnetne deklinacije ne moremo zanemariti. Pri 1 km dolgi razdalji znaša deklinacijska razlika za vsako stopinjo 16 m, torej je pri 5o razlika okoli 80 m! V Sloveniji kaže kompasov kazalec od 2o do 5o zahodneje od geografskega severa.