DOLOČEVANJE STRANI NEBA S KOMPASOM
     
  • vetrovnico nastavimo na 0o
  • kompas držimo vodoravno
  • s kompasom se obračamo tako dolgo, da se pokrijeta magnetni del igle in označba severa na vetrovnici
  • viziramo (gledamo preko namerka ali vizirja oz. v smeri puščice) in določimo smer severa
  • imenujemo predmete, ki jih vidimo v vizirni smeri od bližjega k daljnemu
  • za nami se nahaja jug (180o), na naši desni vzhod  (90o) in na levi zahod  (270o)