kazalonaprej

Kompas

Določevanje lege točk v naravi

Pri določevanju lege neke točke glede na naše stojišče moramo določiti njeno: 
  • smer (s kompasom) 

  • Smerni kot (azimut)  je kot med smerjo severa in iskanim objektom v  naravi. Zmeraj ga merimo od severa v smeri urinega kazalca.

    postopekDOLOČEVANJE SMERNEGA KOTA

  • oddaljenost (izmera, ocena).

  • Razdaljo izmerimo z metrom ali s pomočjo dolžine parnega koraka  (je razdalja dveh korakov). Razdalje pa lahko tudi ocenimo.

    postopekMERJENJE PARNEGA KORAKA