MERJENJE DOLŽINE PARNEGA KORAKA

Dolžino svojega parnega koraka izmerimo tako, da preštejemo število parnih korakov na znani razdalji (npr. 100 m). Dolžino enega parnega koraka izračunamo tako, da prehojeno razdaljo delimo s številom parnih korakov. Meritev trikrat ponovimo in izračunamo srednjo vrednost dobljenih rezultatov (srednjo vrednost dobimo tako, da seštejemo rezultate in jih delimo s 3).