DOLOČEVANJE SMERNEGA KOTA
  • kompas držimo vodoravno
  • viziramo (usmerimo in »ciljamo« na predmet skozi vizirje) in istočasno
  • vrtimo vetrovnico, da se označba severa pokrije z magnetno iglo (pri delu s kompasi, pri katerih je vetrovnica namagnetena in prosto vrteča, ta postopek izpustimo)
  • odčitamo azimut v stopinjah ali tisočinah