kazalonaprej

Kompas

Iskanje točk z znano lego

Pri orientaciji je uporabno tudi poznavanje postopka za iskanje točk, katerih lego poznamo. Včasih torej poznamo smerni kot in oddaljenost točke, ki jo moramo v pokrajini poiskati. Največkrat dobimo podatke za iskano točko zapisane v obliki: 
174o - 45 m, 
kar pomeni, da je od stojišča oddaljena 45 m v smeri 174o.

postopekISKANJE TOČK V NARAVI