Glavni sestavni deli kompasa so: 
  • namerek ali vizir, čez katerega viziramo - »gledamo, ciljamo« - na iskano točko (1)
  • pokrov z zrcalom -  razen zaščite je pri nekaterih kompasih namenjen še za viziranje, ali pa ima na straneh označbe, s pomočjo katerih merimo oddaljenost objektov (2)
  • oznaka severa na vetrovnici (3)
  • magnetna igla - pri nekaterih kompasih se prosto vrti cela vetrovnica, katere del je namagneten (4)
  • limb ali vetrovnica - vrtljiv okoli navpične osi, ob strani ali na njem je označena kotna razdelitev na stopinje (od 0 do 360) ali pa na tisočine (od 0 do 6400) (5)
  • podstavek (6)
  • znak, kjer odčitavamo smerne kote (7)